An toàn giao thông ĐS

  • Triển khai Quyết định thành lập và nhân sự Ban ATGT Đường sắt
    16:15 | 07/08/2015
    Ngày 7/8/2015, Tổng công ty ĐSVN đã tổ chức Lễ triển khai quyết định thành lập và các quyết định về nhân sự của Ban An toàn giao thông Đường sắt (ATGT ĐS). Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Ngọc Thành – Chủ tịch HĐTV, Vũ Tá Tùng – Tổng giám đốc cùng lãnh đạo các ban Tổng công ty ĐSVN và CBCNV Ban ATGT ĐS.