An toàn giao thông ĐS

ĐSVN tăng cường các biện pháp đảm bảo ATGTĐS trong Quý III năm 2017

08:32 | 26/07/2017

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT ĐS trong Quý III năm 2017, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Công điện về triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo trật tự ATGT ĐS.

 

Theo đó, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các đơn vị  tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Công điện của Chính phủ, Bộ GTVT, Cục ĐSVN và Tổng công ty ĐSVN còn hiệu lực liên quan đến trật tự ATGT ĐS; tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo ATGTĐS… Cụ thể:

Đối với các chi nhánh KTĐS, tổ chức các đoàn kiểm tra đột xuất để kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chuẩn, quy trình tác nghiệp và nồng độ cồn khi lên ban của các chức danh trực tiếp làm công tác chạy tàu để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đảm bảo ANTT, tăng cường công tác PCCN; ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trên tàu, dưới ga.

Đối với các Chi nhánh đầu máy: Tăng cường công tác khám chữa, chỉnh bị đầu máy đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng khi đưa ra vận dụng; quản lý tốt chế độ nghỉ ngơi và duy trì việc kiểm tra nồng độ cồn của ban lái tàu; đôn đốc nhắc nhờ lái tàu quan sát, chú ý kéo còi và xử lý kịp thời các tình huống gây mất an toàn tại các giao cắt, khu dân cư… nhằm hạn chế sự cố, tai nạn.

Đối với các công ty CPVT chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm quy trình, quy định trong sửa chữa, chỉnh bị toa xe đảm bảo chất lượng, số lượng xe đưa ra vận dụng theo kế hoạch. Duy trì bộ phận ứng trực, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, nhân lực để sẵn sàng ứng cứu, khôi phục GTVT ĐS nhanh nhất khi có tai nạn, sự cố thiên tai xảy ra... 

Đối với các công ty bảo trì KCHTĐS tăng cường kiểm tra, đảm bảo chất lượng KCHTĐS (đặc biệt là các điểm xung yếu, đèo, dốc); kiểm tra, đôn đốc việc duy tu, bảo dưỡng KCHTĐS đảm bảo an toàn trong điều kiện vừa thi công vừa tổ chức chạy tàu. Rà soát và có phương án đảm bảo ATGT tại các giao cắt đường bộ - đường sắt; tăng cường kiểm tra thiết bị TTTH phục vụ chạy tàu, thiết bị phòng vệ tại các ĐN, cử người trực chốt sửa chữa kịp thời khi có sự cố.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135