An toàn giao thông ĐS

Tổng công ty ĐSVN triển khai công tác PCCC năm 2017

15:55 | 23/12/2016

Để phòng ngừa tai nạn và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra, đảm bảo an toàn cho các hoạt động SXKD, ngày 23/12/2016, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành kế hoạch Phòng cháy chữa cháy năm 2017.

CBCNV Công ty TTTH ĐS Vinh tham gia buổi tập huấn PCCC

Theo đó, các công ty, đơn vị tiếp tục hoàn thiện công tác PCCC, chủ động lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa, nâng cấp các phương tiện PCCC phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan; tăng cường kiểm tra, tập trung vào những nơi có nguy cơ xả ra cháy nổ cao, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy về PCCC; phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC, các lực lượng chức năng tại địa phương nhằm đảm bảo tốt an toàn về PCCC.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến để CBCNV, người lao động nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc chấp hành các quy định về công tác PCCC như phát động phong trào thi đua, tổ chức tập huấn CBNV sử dụng các thiệt bị phòng chống cháy nổ, treo băng rôn hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – PHòng chống cháy nổ” hay “Ngày toàn dân PCCC”…


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135