Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả công tác 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014

11:10 | 07/07/2014
Trong 6 tháng đầu năm 2014, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2014 (Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 10/01/2014). Đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI), Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 02/01/2014 của Chính phủ; triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước, mà trọng tâm là thực hiện Đề án tái cơ cấu và đổi mới toàn diện Tổng công ty ĐSVN.

Phát huy truyền thống vượt khó của ngành đường sắt, toàn Tổng công ty vẫn duy trì được nhịp độ SXKD, lĩnh vực vận tải có tăng trưởng về doanh thu, công tác phục vụ có nhiều cố gắng, an toàn giao thông vận tải đường sắt tiếp tục được giữ vững; đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động. Các công ty vận tải đường sắt sau khi tổ chức sắp xếp lại đã ổn định tổ chức, SXKD có dấu hiệu tăng trưởng; người lao động tin tưởng và ủng hộ quá trình sắp xếp, đổi mới, tổ chức lại khối vận tải đường sắt.

Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2014 của Đảng bộ  trên các mặt công tác như sau:

 

Tệp đính kèm BC6thangdau-NVu6thangcuoinam.zip
Dung lượng 220 Kb
Tải về