Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2014

09:55 | 09/10/2014
Trong 9 tháng đầu năm 2014, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2014 (Nghị quyết số 10-NQ/ĐU, ngày 10/01/2014). Đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, 9 (khoá XI), Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 02/01/2014 của Chính phủ; triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn tại các công ty cổ phần, mà trọng tâm là thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giai đoạn 2014 – 2015 theo Quyết định 198/QĐ-TTg ngày 21/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Tệp đính kèm BC9thang.zip
Dung lượng 105.4 Kb
Tải về