Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác Quý II năm 2016

15:22 | 08/04/2016

Trong Quí I năm 2016, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN về nhiệm vụ SXKD và công tác xây dựng Đảng năm 2016 (Nghị quyết số 01-NQ/ĐU, ngày 04/01/2016). Đồng thời, triển khai phổ biến, quán triệt và thực hiện chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II, Đại hội XII của Đảng; triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước. Đặc biệt, trong những ngày cuối tháng 3, Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục hậu quả vụ tai nạn sập cầu Ghềnh, duy trì vận tải đường sắt thông suốt, xây dựng cầu Ghềnh mới, sớm thông tuyến đường sắt Bắc - Nam trở lại.

Tệp đính kèm DU-BCQI-2016.rar
Dung lượng 109.1 Kb
Tải về