Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2013

16:52 | 08/07/2013
Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐU của Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam (ĐUĐS) về nhiệm vụ năm 2013 (NQ) trong điều kiện nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, 6 tháng đầu năm 2013 Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI), các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ với trọng tâm tổ chức vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết, hè, thực hiện các dự án trọng điểm và triển khai Đề án tái cơ cấu ĐSVN, kết quả các mặt công tác đạt được như sau
Tệp đính kèm BCao-6thang.rar
Dung lượng 79.3 Kb
Tải về