Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2012, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2013

09:48 | 07/01/2013
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) đất nước còn nhiều khó khăn, giá xăng dầu tăng cao, nguồn vốn đầu tư hạn hẹp..., Đảng bộ Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) đã tập trung triển khai thực hiện Kết luận, Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương (TW) 3, TW 4, TW 5, TW6 (khoá XI), Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2012, phát huy nội lực cùng sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan cấp trên, đã đạt được những kết quả cụ thể như sau
Tệp đính kèm BCaoCtac2012-KHNV2013-DangUyDSVN.zip
Dung lượng 111.4 Kb
Tải về