Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ, giải pháp công tác quý II năm 2012

10:12 | 10/04/2012
Tệp đính kèm BC KQ Lanh dao thuc hien NVCT & CTXD Dang QI, NVGP CT QII-2012.rar
Dung lượng 1.8 Mb
Tải về