Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ, giải pháp công tác quý II năm 2013

14:32 | 03/04/2013
Thực hiện Nghị quyết 05-NQ/ĐU của Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam (ĐUĐS) về nhiệm vụ năm 2013 (NQ) trong điều kiện nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, quý I năm 2013 Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khoá XI), các Nghị quyết số 01/NQ-CP và 02/NQ-CP của Chính phủ với trọng tâm tổ chức vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết Quý Tỵ, thực hiện các dự án trọng điểm và triển khai Đề án tái cơ cấu ĐSVN. Kết quả công tác 3 tháng vừa qua như sau:
Tệp đính kèm Baocao-KQQuyI-NVuQuyII.zip
Dung lượng 83.4 Kb
Tải về