Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo Kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng quý I, nhiệm vụ, giải pháp công tác quý II năm 2014

15:04 | 08/04/2014
Thực hiện Nghị quyết 10-NQ/ĐU của Đảng uỷ Đường sắt Việt Nam (ĐUĐS) về nhiệm vụ năm 2014 (NQ) trong điều kiện nền kinh tế nước ta vẫn còn nhiều khó khăn, quý I năm 2014 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI), Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ với trọng tâm tổ chức vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết Quý Tỵ, triển khai Đề án tái cơ cấu Tổng công ty ĐSVN. Kết quả công tác 3 tháng vừa qua như sau:
Tệp đính kèm BC-CtacDangQI-NVuQII.rar
Dung lượng 55.8 Kb
Tải về