Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

08:39 | 23/03/2016

Năm 2015, cấp ủy các cấp tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/ĐU, ngày 08/01/2015, của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) về nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) và công tác xây dựng Đảng năm 2015. Triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 10, 11, 12 (khoá XI); triển khai thực hiện chủ trương của Chính Phủ, Bộ GTVT và Đảng ủy Khối DNTW về tái cơ cấu các doanh nghiệp Nhà nước, trọng tâm là thực hiện lộ trình cổ phần hóa các doanh nghiệp vận tải, các doanh nghiệp công nghiệp, các doanh nghiệp quản lý kết cấu hạ tầng đường sắt; thoái vốn tại các doanh nghiệp cổ phần không thuộc ngành nghề kinh doanh chính; đồng thời tập trung chỉ đạo đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ.

Tệp đính kèm BC_XDD-nam2015_Banhanh.doc
Dung lượng 211 Kb
Tải về