Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

13:31 | 11/07/2016

6 tháng đầu năm 2016 vừa qua là thời gian thực sự khó khăn với Tổng công ty Đường sắt. Sản xuất kinh doanh vừa hoạt động trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt với các loại phương tiện vận tải khác cả về giá cả và sản phẩm dịch vụ vừa đối mặt với những khó khăn phát sinh khi sự cố sập cầu Ghềnh xảy ra vào cuối tháng 3. Kết quả đạt được trong 6 tháng qua đã thể hiện tinh thần vượt khó của toàn thể CBCNV của Tổng công ty.

Xem chi tiết trong file đính kèm.

 

Tệp đính kèm BCketqua6thangdaunam2016.pdf
Dung lượng 474.7 Kb
Tải về