Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016

16:47 | 08/01/2016

Báo cáo tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Tệp đính kèm BcaoTketSXKD-2015.rar
Dung lượng 80.3 Kb
Tải về