Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Kết luận của TGĐ Tổng Công ty ĐSVN tại Hội nghị Giao ban kiểm điểm tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ Quý IV/2015

15:10 | 29/10/2015

Ngày 02/10/2015, đ/c Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN đã chủ trì Hội nghị Giao ban kiểm điểm tình hình SXKD 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ Quý IV/2015 qua hệ thống điện thoại truyền hình 8 khu vực Hà Nội, Lào Cai, Đồng Đăng, Bắc Giang, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn.

 

Tệp đính kèm tbkltgdquyiv.2015.pdf
Dung lượng 0 b
Tải về