Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Kết luận của TGĐ Tổng Công ty ĐSVN tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2015

19:00 | 05/07/2015

Ngày 02/7/2015 đ/c Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN đã chủ trì Hội nghị Triển khai nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2015 qua hệ thống điện thoại truyền hình 7 khu vực Hà Nội, Lào Cai, Đồng Đăng, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn.

Tệp đính kèm Thong%20bao%20ket%20luan%20Hoi%20nghi%20Trien%20khai%206%20thang%20cuoi%202015.doc
Dung lượng 0 b
Tải về