Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Kết luận của Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN tại Hội nghị Giao ban SXKD tháng 3/2015

09:00 | 06/03/2015

Ngày 02/3/2015 đ/c Vũ Tá Tùng - Tổng Giám đốc Tổng Công ty ĐSVN đã chủ trì Hội nghị giao ban SXKD tháng 3/2015 qua hệ thống điện thoại truyền hình 5 khu vực Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn.

Tệp đính kèm Thong%20bao%20ket%20luan%20giao%20ban%20SXKD%20thang%203.2015.doc
Dung lượng 0 b
Tải về