Báo cáo SXKD & công tác Đảng

Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2012

16:44 | 06/07/2012
Tệp đính kèm BCKQ-thuchien Nvu Ctri va Ctac XD Dang 6 thang dau nam va giai phap Ctac 6 thang cuoi nam 2012.rar
Dung lượng 1.2 Mb
Tải về