Công bố thông tin định kỳ

Báo cáo tình hình SXKD, thực hiện nhiệm vụ công ích, thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2017

08:25 | 20/06/2018

Báo cáo của Tổng công ty ĐSVN về: Kết quả thực hiện kê hoạch SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất; Thực hiện nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2017; Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức DN năm 2017... 

Chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 1875.pdf
Dung lượng 454.6 Kb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135