Bộ luật Lao động

Bộ luật Lao động năm 2012

10:38 | 22/08/2014

Bộ luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012. Xem chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm BoLuatLaodong2012.pdf
Dung lượng 1.1 Mb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135