Quy định

Quy trình mua vé điện tử

15:57 | 01/09/2015

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hướng dẫn quy trình mua vé điện tử, số lượng vé tối đa một người được phép mua sẽ được Tổng công ty Đường Sắt Việt Nam quy định tại từng thời điểm.

 

Hướng dẫn mua vé và thanh toán trực tuyến

 

Hướng dẫn mua vé và thanh toán trả sau

  

Hướng dẫn đăng kí hàng đợi

  

Hướng dẫn về quy trình trả vé

 

 Chính sách với các đối tượng mua vé

 

Tổng đài hỗ trợ khách hàng

Điện thoại:

Email: support1@dsvn.vn
         support2@dsvn.vn


Tên của bạn