Ưu đãi

Bãi bỏ qui định bán vé đón tiễn tại các ga: Vì sự thuận lợi của hành khách đi tàu

14:04 | 24/07/2014

Kể từ ngày 15/6/2014, người đi đón, tiễn hành khách đi tàu tại các ga sẽ không phải mua vé đón tiễn, khi vào ga sẽ được bố trí đứng ở khu vực qui định sẵn trên ke ga để đảm bảo an toàn.

Đồng thời Tổng công ty ĐSVN sẽ cái tiến quy trình kiểm soát vé hành khách đi tàu. Đây là những qui định vừa được Tổng công ty ĐSVN ban hành ngày 6/6/2014.

 

bothuphi

Hành khách lên tàu tại Ga Hà Nội

 

Cũng theo qui định mới này, ngành Đường sắt sẽ bãi bỏ việc kiểm soát vé khi hành khách vào và ra ga, nhân viên sẽ kiểm soát vé hành khách ngày tại cửa toa xe khách và chỉ có những hành khách có vé hợp lệ mới được lên trên tàu. Ngoài ra, tại các nhà ga sẽ bố trí bộ phận hỗ trợ hành khách miến phí đối với các đối tượng hành khách là: người cao tuổi, phụ nữ có thai, người khuyết tật khi hành khách có nhu cầu.

Theo ông Trần Ngọc Thành - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty ĐSVN cho biết, việc Tổng công ty ĐSVN bỏ bán vé đón, tiễn hành khách, đổi mới qui trình kiểm soát vé đối với hành khách đi tàu là hành động thiết thực nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hành khách đia tàu và người nhà đi đón, tiễn ra vào ga, xây dựng hình ảnh mới trong công tác phục vụ hành khách của Tổng công ty ĐSVN.