Ưu đãi

Công ty VTĐS Sài Gòn giảm giá vé nhiều chuyến tàu trong tháng 9

12:14 | 10/09/2015

Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục điều chỉnh giảm giá vé một số tàu khu đoạn sau đợt giảm giá từ 0 giờ ngày 5/9/2015 đến hết ngày 11/9/2015.

Đợt giảm giá vé mới kể từ 0 giờ ngày 12/9/2015 đến hết ngày 2/10/2015. Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé hành khách.

Cụ thể, đối với tàu SNT2 và tàu SE26, giảm 10% giá vé hiện hành các loại chỗ cho hành khách đi tàu trong cung chặng từ ga Sài Gòn, ga Biên Hòa đến ga Nha Trang trong các khoảng thời gian sau: từ ngày 12/9/2015 đến hết ngày 16/9/2015; từ ngày 19/9/2015 đến hết ngày 23/9/2015 và từ ngày 26/9/2015 đến hết ngày 30/9/2015.

Đối với tàu SNT1, tàu SE25, giàm 10% giá vé hiện hành các loại chỗ cho hành khách đi tàu trong cung chặng từ ga Nha Trang, đến ga Biên Hòa, ga Sài Gòn trong các khoảng thời gian sau: từ ngày 14/9/2015 đến hết ngày 18/9/2015; từ ngày 21/9/2015 đến hết ngày 25/9/2015 và từ ngày 28/9/2015 đến hết ngày 2/10/2015.