Ưu đãi

Công ty VTKH ĐS Sài Gòn: Khuyến mại giảm giá vé tàu địa phương đến 30%

14:08 | 24/07/2014

Công ty VTHK ĐS Sài Gòn vừa đưa ra các mức giảm giá vé tàu tuyến địa phương nhằm thu hút HK đi tàu.

Kể từ 0 giờ ngày 1/8/2014 đến hết ngày 3/9/2014, điều chỉnh giá vé giường nằm tàu khách địa phương hè 2014 giảm từ 5% đến 17%so với giá vé hiện hành. Thời gian dùng làm căn cứ để bán vé là thời gian tàu chạy tại các ga ghi trên tấm vé của hành khách.

5010047

 

Khuyến mại giảm giá trên các đoàn tàu SQN1/2 (Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại) áp dụng cho hành khách đi suốt từ Sài Gòn, Biên Hòa đến Diêu Trì, Quy Nhơn bằng giá vé từ Sài Gòn đến Tuy Hòa hoặc hành khách đi suốt từ Quy Nhơn, Diêu Trì đến Biên Hòa, Sài Gòn bằng giá vé từ Tuy Hòa đến Sài Gòn.

Công ty cũng thực hiện bán vé khuyến mại cho hành khách mua vé trước nhiều ngày đi trên các đoàn tàu khách SE21/22 (Sài Gòn - Huế và ngược lại) như sau:

Khi hành khách mua vé trước từ 30 ngày trở lên mức giảm là 30% giá vé quy định trên các đoàn tàu SE21/22 chạy trong thời gian từ ngày 18/8/2014 đến hết ngày 28/8/2014 và đi tàu trong cung chặng: có ga đi từ Sài Gòn đến Tháp Chàm và có ga đến từ Quảng Ngãi đến Huế (đối với tàu SE22); có ga đi từ Huế đến Quảng Ngãi và ga đến từ Nha Trang đến Sài Gòn (đối với tàu SE21).

Giá vé này chỉ áp dụng cho hành khách mua vé cá nhân, không áp dụng cho hành khách mua vé tập thể và các công ty (đơn vị) đã ký hợp đồng thuê toa xe, đoàn tàu trả cước trọn gói.

Đối với hành khách mua vé trước nhiều ngày khi trả vé, đổi vé phải chịu mức khấu trừ là 50% của giá vé ghi trên vé và không áp dụng mức phí trả lại, đổi vé theo quy định hiện hành của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Công ty VTHK Đường sắt Sài Gòn không trả hoặc thu thêm tiền chênh lệch đối với các vé đã bán trước thời điểm triển khai quy định này.