Ưu đãi

Tăng nhiều đoàn tàu dịp lễ Quốc khánh 2/9

10:40 | 27/08/2014

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp lễ Quốc khánh 2/9, ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty VTHK ĐS Hà Nội tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ Hà Nội đi Đồng Hới, Lào Cai, Thanh Hóa – Vinh, Hải Phòng và ngược lại.

Cụ thể: Ngày 29/8/2014 chạy các tàu QB1 (Hà Nội – Đồng Hới), SP5, SP9 (Hà Nội – Lào Cai), NA7, NA9 (Hà Nội – Vinh); ngày 1/9/2014 chạy các tàu QB2 (Đồng Hới - Hà Nội), NA8 (Vinh - Hà Nội), SP6, SP10 (Lào Cai - Hà Nội); ngày 2/9/2014, chạy các tàu NA8, NA12 (Vinh - Hà Nội), LP10 (Hải Phòng – Hà Nội).

 

Từ ngày 30/8 đến ngày 2/9/2014, các tàu LP7/8, YB1/2 được xuất phát và kết thúc tại Ga Hà Nội.

 

tauhoa3

 

* Ngoài các đôi tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày, Công ty VTHK ĐS Sài Gòn tổ chức chạy thêm các đoàn tàu từ TP HCM đến Nha Trang và ngược lại (các tàu SN6, SN8, SN10, SN5, SN3, SN7). Khi nhu cầu hành khách tăng cao, ga Sài Gòn sẽ lập thêm 1 đoàn tàu từ TP HCM đi Quy Nhơn hoặc Nha Trang trong ngày 29/8 và 1 đoàn tàu từ TP HCM đi Phan Thiết ngày 28/8.

 

Trong thời gian từ ngày 29/8 đến hết ngày 3/9/2014 không áp dụng giảm giá vé cho HK mua vé tập thể.