Ưu đãi

Tiếp tục giảm giá vé tàu nhanh Long Biên - Quán Triều

09:01 | 21/08/2015

Sau hơn hai tháng chạy tàu nhanh chất lượng cao Long Biên - Quán Triều, Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội tiếp tục thực hiện chính sách khuyến mãi giảm giá vé đối với tàu QT1/2 và QT3/4 nhằm thu hút hành khách.

Theo đó, kể từ ngày 13/8, giảm 10% giá vé đối với tàu QT1 Long Biên - Quán Triều, QT3/4 chạy các ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm hàng tuần và tàu QT2 Quán Triều - Long Biên chạy các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần. Giá vé ngồi cứng là 36 nghìn đồng/vé, ngồi cứng điều hòa là 45 nghìn đồng/vé.  

Với tàu QT1, QT3/4 chạy các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần và tàu QT2 chạy các ngày thứ bảy, chủ nhật, thứ hai hàng tuần, giá vé ngồi cứng là 40 nghìn đồng/vé, ngồi cứng điều hòa là 50 nghìn đồng/vé.