Ưu đãi

Tiếp tục giảm giá vé từ ngày 23/9 - 31/10/2015

08:55 | 29/09/2015

Công ty VTĐS Sài Gòn tiếp tục giảm giá vé nhiều mác tàu Thống Nhất và tàu khu đoạn từ ngày 23/9 đến hết ngày 31/10/2015.

 

Theo đó, sẽ giảm 10% giá vé các loại chỗ tàu SE3/4 (Hà Nội - Sài Gòn) đối với hành khách đi tàu trong các cung chặng: Từ các ga Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang và đến các ga từ Hương Phố đến Hà Nội và ngược lại; Ga đi từ các ga Tuy Hòa, Diêu Trì và đến các ga từ Thanh Hóa đến Hà Nội và ngược lại.

Giảm 10% giá vé các loại chỗ tàu SE7 (Hà Nội - Sài Gòn) đối với hành khách đi tàu trong cung chặng từ các ga là: Tam Kỳ, Quảng Ngãi đến ga là: Biên Hòa, Sài Gòn; Tàu SE8 (Sài Gòn - Hà Nội) đối với hành khách đi tàu trong cung chặng từ các ga: Huế, Đông Hà và đến các ga từ Thanh Hóa đến Hà Nội.

Đối với tàu SE21/22 (Sài Gòn - Huế), giảm 5% giá vé các loại chỗ đối với hành khách đi tàu trong các cung chặng: Từ các ga Huế, Lăng Cô, Đà Nẵng đến các ga từ Nha Trang đến Sài Gòn (với tàu SE21); Ga đi từ các ga Sài Gòn, Biên Hòa và đến các ga Bồng Sơn, Đức Phổ, Đà Nẵng, Lăng Cô, Huế (với tàu SE22).

Đối với tàu SE25/26 (Sài Gòn - Quy Nhơn), giảm 10% giá vé các loại chỗ đối với hành khách đi tàu trong cung chặng từ ga Nha Trang đến Quy Nhơn và ngược lại.

Ngoài ra, Công ty VTĐS Sài Gòn cũng giảm 10% giá vé các loại chỗ tàu SNT1/2 (Sài Gòn - Nha Trang) và SE25/26 tùy theo mác tàu và thời gian đi tàu cụ thể của hành khách.