Ưu đãi

Từ ngày 4/9/2014, thay đổi giờ tàu khách tuyến ĐS Bắc Nam

14:32 | 24/07/2014

Ngày 18/7/2014, Tổng công ty ĐSVN đã ban hành Biểu đồ chạy tàu khách tuyến ĐS Bắc – Nam nhằm tổ chức khai thác có hiệu quả phương tiện, thiết bị, sức kéo, nhân vật lực, tăng năng lực thông qua trên tuyến ĐS Thống Nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, đồng thời phục vụ thi công xây dựng các công trình trên tuyến.

DSVN-ThuaLuu-Hue

 

Biểu đồ chạy tàu mới được xây dựng, điều chỉnh theo hướng tăng ga dừng đón, trả khách, đảm bảo tỷ lệ đi, đến đúng giờ cao để tạo thuận tiện cho HK.


Theo biểu đồ mới, các mác tàu chạy thường xuyên hàng ngày sẽ điều chỉnh như sau: Chiều Hà Nội – Sài Gòn, tàu SE1 xuất phát Hà Nội lúc 19h30, đến Sài Gòn lúc 4h39; SE3 xuất phát Hà Nội lúc 22h, đến Sài Gòn lúc 5h20; SE5 xuất phát Hà Nội lúc 9h, đến Sài Gòn lúc 20h03; SE7 xuất phát Hà Nội lúc 6h00, đến Sài Gòn lúc 16h05; TN1 xuất phát Hà Nội lúc 13h10, đến Sài Gòn lúc 2:30. Chiều Sài Gòn – Hà Nội, tàu SE2 xuất phát Sài Gòn lúc 19h30, đến Hà Nội lúc 4h50; SE4 xuất phát Sài Gòn lúc 22h, đến Hà Nội lúc 5h30; SE6 xuất phát Sài Gòn lúc 9h00, đến Hà Nội lúc19h58 ; SE8 xuất phát Sài Gòn lúc 6h00, đến Hà Nội lúc 15h33; TN2 xuất phát Sài Gòn lúc 13h10, đến Hà Nội lúc 3h30.