Các văn bản pháp luật khác

Thông tư 11/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư 18/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/06/2015 về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề tối thiểu trình độ TC, CĐ cho các nghề: Lái tàu; Thông tin tín hiệu ĐS; Điều hành chạy tàu

13:46 | 17/06/2016

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 11_2016_TT-BLDTBXH_16231847.pdf
Dung lượng 208.8 Kb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135