Cẩm nang đi tàu

Tháng 5/2021: Tạm dừng một số đôi tàu địa phương do ảnh hưởng của Covid-19

15:17 | 06/05/2021

Trước diễn biến phức tạp của làn sóng Covid-19 lần thứ 4, để đảm bảo an toàn và hạn chế lây lan cho hành khách và trong cộng đồng, ngành đường sắt tạm ngừng chạy một số đôi tàu địa phương. Ngành ĐS sẽ liên tục cập nhật tình hình dịch bệnh và nhu cầu đi lại của hành khách để có kế hoạch chạy tàu phù hợp.

Tuyến Hà Nội - Vinh:

- Tạm dừng chạy tàu NA1 xuất phát Hà Nội từ ngày 07/05/2021;

- Tạm dừng chạy tàu NA2 xuất phát Vinh từ ngày 06/05/2021;

Tuyến Hà Nội - Hải Phòng:

- Tạm dừng chạy tàu LP3, LP8 Từ ngày 10/5/2021;

- Tạm dừng chạy tàu LP7, HP2 từ ngày 07/05/2021;

- Tạm dừng chạy tàu LP2, HP1 các ngày thứ 7, chủ nhật, thứ hai hàng tuần kể từ 08/05/2021;

Tuyến Hà Nội - Yên Bái - Lào Cai:

- Tạm ngừng chạy tàu SP3 xuất phát Hà Nội các ngày thứ 6 hàng tuần kể từ 07/5/2021.

- Tạm ngừng chạy tàu SP4 xuất phát Lào Cai các ngày chủ nhật hàng tuần kể từ 09/5/2021.

- Tạm dừng chạy tàu YB3/YB4 giữa Hà Nội - Yên Bái từ ngày 8/5/2021;

Còn ở phía Nam, bãi bỏ một số đoàn tàu. Cụ thể:

Tuyến TP Hồ Chí Minh - Đà Nẵng:

- Tạm dừng chạy tàu SE21/SE22 từ ngày 10/5 đến ngày 26/5/2021;

Từ ngày 10/5 đến 26/5: không nối thêm toa du lịch "The Vietage" vào tàu SE21 và tàu SE8 giữa Đà Nẵng - Diêu Trì;

Tuyến TP Hồ Chí Minh - Nha Trang:

- Tạm dừng chạy tàu SNT2 xuất phát Sài Gòn từ ngày 9/5 đến ngày 26/5/2021;

- Tạm dừng chạy tàu SNT1 xuất phát Nha Trang từ ngày 10/5 dến ngày 27/5/2021;

Tuyến TP Hồ Chí Minh - Phan Thiết:

- Tạm dừng chạy tàu SPT1 xuất phát Phan Thiết ngày 8/5 và từ 14/5 đến 27/5/2021;

- Tạm dừng chạy tàu SPT2 xuất phát Sài Gòn ngày 9/5 và từ 14/5 đến 27/5/2021;

Hành khách có vé đi tàu các ngày tàu tạm ngừng chạy liên hệ trả vé tại ga trước giờ tàu chạy và không thu phí. Ngành ĐS rất mong nhận được sự thông cảm và hợp tác của quý hành khách.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135