Cẩm nang đi tàu

Thông báo tạm thời điều chỉnh giờ tàu khách trên tuyến ĐS Thống Nhất

17:09 | 17/12/2020

Do ảnh hưởng của việc thi công cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tạm thời điều chỉnh giờ tàu khách đi đến các ga trên tuyến tuyến đường sắt TP.HCM – Hà Nội từ ngày 17-12-2020 đến hết ngày 19-1-2021.

Do ảnh hưởng của việc thi công, các tuyến tàu phải chạy chậm dẫn đến kéo dài thời gian hành trình từ 1-2 giờ so với trước. Cụ thể, chiều Hà Nội – TP.HCM, tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 22 giờ 15, đến TP.HCM lúc 8 giờ 20 (giờ cũ là 5 giờ 45). Tàu SE3 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 19 giờ 25, đến ga Sài Gòn lúc 6 giờ 40 (giờ cũ là 4 giờ 38).

Tàu SE5 xuất phát Hà Nội lúc 8 giờ 50 đến TP.HCM lúc 19 giờ 55 (giờ cũ là 18 giờ 55). Tàu SE7 xuất phát Hà Nội lúc 6 giờ, đến TP.HCM lúc 18 giờ 5 (giờ cũ là 16 giờ 30).

Chiều TP.HCM – Hà Nội, tàu SE2 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 21 giờ 55, đến Hà Nội lúc 8 giờ 35 (giờ cũ là 5 giờ 30). Tàu SE4 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25, đến Hà Nội lúc 5 giờ 58 (giờ cũ là 4 giờ 48).

Tàu SE6 xuất phát ga Sài Gòn lúc 8 giờ 40, đến Hà Nội lúc 20 giờ 47 (giờ cũ 19 giờ 12). Tàu SE8 xuất phát TP.HCM lúc 6 giờ, đến Hà Nội lúc 19 giờ 12 (giờ cũ là 15 giờ 54).

Ngoài hai ga Sài Gòn và ga Hà Nội thì giờ tàu đi, đến các ga dọc đường cũng điều chỉnh theo. Trong đó, một số mác tàu khu đoạn vẫn giữ giờ tàu đến và đi như trước. Cụ thể, tuyến TP.HCM – Đà Nẵng, tàu SE21 xuất phát Đà Nẵng lúc 9 giờ 31, đến TP.HCM lúc 6 giờ 20; tàu SE22 xuất phát tại TP.HCM lúc 11 giờ 40, đến Đà Nẵng lúc 6 giờ 28.

Tuyến TP.HCM – Nha Trang, tàu SNT2 xuất phát tại TP.HCM lúc 20 giờ 30, đến Nha Trang lúc 5 giờ 30; ở chiều ngược lại. Tàu SNT1 xuất phát Nha Trang lúc 20 giờ, đến TP.HCM lúc 5 giờ 26.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135