Cặp lá yêu thương

Lê Minh Hương MS05

15:40 | 01/09/2020

Cháu Lê Minh Hương (sinh ngày 03/2/2013), đang là học sinh lớp 2 Trường tiểu học Trần Quốc Toản - Quảng Trị. Mẹ là Nguyễn Thị Ngân, đang công tác tại Trạm VTĐS Đông Hà, Chi nhánh VTĐS Huế. Gia đình thuộc hộ cận nghèo.