Cặp lá yêu thương

Nguyễn Tuấn Anh MS28

14:44 | 03/09/2020

Cháu Nguyễn Tuấn Anh (sinh ngày 15/4/2009), đang học lớp 6 trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, thành phố Nam Định. Cha là anh Nguyễn Văn Nam, đang công tác tại Ga Trình Xuyên, Chi nhánh Khai thác ĐS Hà Thanh. Gia đình hộ nghèo, cận nghèo. 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135