Đại hội Đảng các cấp

Hướng dẫn thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XII Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN

13:34 | 01/04/2020

Thực hiện Công văn số 10 –CV/TBVK, ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Thảo luận, tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở”; đồng thời để việc tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN tập hợp được trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; Tiểu ban Văn kiện Đại hội XII Đảng bộ Tổng công ty ĐSVN yêu cầu các cấp ủy trực thuộc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung được nêu trong file đính kèm.

Tệp đính kèm HD_GopyVKDHDTQvaTCT_2020_final.doc
Dung lượng 110 Kb
Tải về

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào