Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019

15:19 | 23/05/2019

Ngày 23/5/2019, Đảng ủy Tổng công ty ĐSVN tổ chức Hội nghị  học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” qua hệ thống truyền hình 5 khu vực: Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Sài Gòn. Đây là một trong những nội dung trọng yếu góp phần thực hiện những định hướng, chỉ đạo của Bộ Chính trị đã nêu tại Chỉ thị số 05 ngày 15/5/2016. Hội nghị có sự tham gia của 257 đồng chí cán bộ chủ chốt toàn Tổng công ty.

Giáo sư, Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đã tới dự và trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Nhân dân, về dân chủ và chủ trương của Đảng, nhiệm vụ và giải pháp xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN phát biểu tại Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Vũ Anh Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty ĐSVN nêu rõ mục đích ý nghĩa của Chuyên đề, yêu cầu các cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy cần quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh; các đồng chí cán bộ chủ chốt tham dự Hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nghiêm túc tiếp thu những điểm cốt lõi của Chuyên đề để tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị mình đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Ông Vũ Anh Minh nhấn mạnh “để Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và chuyên để năm 2019 thực sự lan tỏa vào đời sống, công việc của mỗi cán bộ, đảng viên các cấp ủy đảng, người đứng đầu cấp ủy cần tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cán bộ, đảng viên làm tốt việc liên hệ với chức trách nhiệm vụ được giao”.

Cụ thể, mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cấp ủy đảng, ban lãnh đạo lựa chọn một số vấn đề bức xúc thuộc lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống, nhất là những nội dung liên quan đến ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân, để bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi, tiến tới giải quyết dứt điểm trong một thời hạn nhất định. Có sơ kết, đánh giá những chuyển biến, mức độ khắc phục và đề ra kế hoạch cho thời gian tiếp theo.

Cần lưu ý, khi lựa chọn vấn đề tồn tại hạn chế phải vận dụng sát vào thực tế của đơn vị, doanh nghiệp mình. Ví dụ như: Việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân: cần xem xét đánh giá quyền và lợi ích hợp pháp của người người lao động đã được đảm bảo chưa?; việc sử dụng nguồn nhân lực như thế nào?; Việc phát huy dân chủ: cần xem xét các mục tiêu, kế hoạch SXKD của đơn vị doanh nghiệp có được xây dựng trên cơ sở đảm bảo phục vụ lợi ích của Nhân dân và người lao động hay không?...); Việc chăm lo đời sống Nhân dân: đánh giá xem các hoạt động an sinh xã hội trong và ngoài cơ quan, đơn vị thực hiện thế nào?Việc làm, thu nhập đối với người lao động trong đơn vị, doanh nghiệp có được cải thiện, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cuộc sống?...).

Đối với Công đoàn ĐSVN, cần tập trung rà soát các nơi sản xuất kinh doanh, đời sống người lao động có nhiều khó khăn. Tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty về việc xây dựng chủ trương liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của người lao động.

Tiếp tục thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công nhân viên Tổng công ty ĐSVN theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “Đoàn kết-Kỷ luật-Cần kiệm-Sáng tạo”. Ở mỗi lĩnh vực, ngành nghề (vận tải, kết cấu hạ tầng, trường học v...v...), cần cụ thể hóa tư tưởng, đạo đức của Bác bằng các phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, kinh doanh, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020”; gắn việc thực hiện nội dung chuyên đề năm 2019 với phong trào thi đua nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, chủ hàng, thực hiện phương châm kinh doanh “An toàn - Thuận tiện - Thân thiện - Đúng giờ - Hiệu quả”.

Từng đảng viên sau khi được học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019, tự liên hệ với chức trách nhiệm vụ của bản thân, chọn một số nội dung cụ thể để xây dựng bản kế hoạch phấn đấu rèn luyện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của mình trong công tác và sinh hoạt hằng ngày. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ trong đợt kiểm điểm đánh giá xếp loại đảng viên.

Tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các biểu hiện lêch lạc, thiếu tinh thần trách nhiệm, triển khai một cách máy móc, hình thức các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135