Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Hội nghị Cán bộ Công đoàn Đường sắt Việt Nam

15:25 | 24/04/2017

Vừa qua, Công đoàn ĐSVN đã tổ chức thành công chuỗi các hội nghị: Hội nghị Ban chấp hành, Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, Hội nghị tổng kết công tác tài chính công đoàn giai đoạn 2014-2016, Hội nghị tập huấn phần mềm thi đua khen thưởng và phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN với cán bộ đoàn viên công đoàn ngành ĐS.

Tham dự các hội nghị có các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra Công đoàn Đường sắt Việt Nam khóa XIV, Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn cấp trên cơ sở và cơ sở, cán bộ công đoàn chuyên trách, kế toán công đoàn.

Sáng ngày 20/4/2017, Công đoàn ĐSVN đã triển khai các chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Đường sắt Việt Nam về việc tổ chức Đại hội, hội nghị công đoàn các cấp; hướng dẫn thực hiện công tác nhân sự khi tổ chức đại hội, phương hướng cấu tạo BCH, UBKT Công đoàn ĐSVN, quy trình và kế hoạch giới thiệu nhân sự BCH Công đoàn ĐSVN nhiệm kỳ 2018-2023.

Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV, TGĐ Tổng công ty, Chủ tịch Công đoàn ĐSVN với cán bộ đoàn viên công đoàn ngành ĐS

Chiều cùng ngày, Công đoàn ĐSVN đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác tài chính công đoàn giai đoạn 2014-2016, tại hội nghị, Công đoàn ĐSVN đã tặng bằng khen cho 19 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý tài chính công đoàn ngành Đường sắt giai đoạn 2014-2016. Hội nghị đã triển khai, hướng dẫn các văn bản mới liên quan đến công tác tài chính, quy định quản lý tài chính, tài sản công đoàn, thu, phân phối nguồn thu và thưởng, phạt thu nộp tài chính công đoàn trong hệ thống Công đoàn Đường sắt Việt Nam.

Sáng ngày 21/4/2017, Công đoàn ĐSVN đã triển khai phần mềm thi đua khen thưởng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cùng ngày Công đoàn ĐSVN đã phối hợp với chuyên môn tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN và Chủ tịch Công đoàn ĐSVN với cán bộ đoàn viên Tổng Công ty ĐSVN. Đến dự Hội nghị có đồng chí Đặng Quang Điều, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, trưởng Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và thi đua khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Đồng chủ trì điều hành Hội nghị đối thoại có đồng chí: Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Ngô Cao Vân - Phó Tổng Giám đốc; đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn ĐSVN. Tham dự hội nghị đối thoại còn có đồng chí Lương Văn Nghĩa - Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Văn Biên - Phó Chủ tịch Công đoàn Đường sắt, các đồng chí thành viên Hội đồng thành viên, đại diện lãnh đạo các ban Tài chính kế toán, Tổ chức cán bộ lao động, Đầu máy Toa xe, Cơ sở Hạ Tầng, Kế hoạch kinh doanh.

Tại hội nghị đã có nhiều kiến nghị trao đổi trực tiếp liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động, kiến nghị chuyên môn tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn cơ sở hoạt động liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động. Thay mặt chủ trì hội nghị đồng chí Vũ Anh Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty ĐSVN đã trực tiếp trả lời các kiến nghị theo hướng giải quyết tận gốc của vấn đề, những kiến nghị vướng mắc đồng chí hứa sẽ rà soát kiểm tra lại và sẽ có thông báo trả lời ngay. Có 3 nhóm kiến nghị liên quan đến Công đoàn ĐSVN: chuyển xếp lương cho cán bộ công đoàn chuyên trách, chế độ chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách, các hoạt động an sinh xã hội đều được đồng chí Mai Thành Phương, Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam trả lời thỏa đáng.

Hội nghị đối thoại đã diễn ra trong không khí hết sức cởi mở, nghiêm túc, về cơ bản các đề xuất, kiến nghị của cán bộ đoàn viên đều được giải quyết. Thay mặt Đoàn chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Đặng Quang Điều, ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Chính sách Kinh tế Xã hội và thi đua khen thưởngTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đánh giá cao vai trò của Công đoàn ĐSVN trong việc phối hợp với chuyên môn kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình hoạt động của cán bộ công đoàn tại cơ sở. Từ đó nâng cao được vao trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động.