Hoạt động Đảng - Đoàn thể

Phát động đợt thi đua đặc biệt chung sức, đồng lòng phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

13:34 | 10/09/2021

Trong thời gian vừa qua, toàn thể CBCNCLĐ Tổng công ty ĐSVN đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động triển khai nhiều biện pháp sáng tạo, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa thực hiện nhiệm vụ SXKD và chăm lo đời sống cho NLĐ. Tuy nhiên, trước diễn biến phưc tạp của đại dịch, đã tác động tiêu cực đến đời sống, việc làm và thu nhập của NLĐ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động SXKD của Tổng công ty ĐSVN. Tổng giám đốc và BTV Công đoàn ĐSVN thống nhất phát động phong trào thi đua "Đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; sáng tạo linh hoạt trong hoạt động SXKD, giảm thiểu tác động của đại dịch Covid-19"

Chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 2424_KHTĐ_CHONGCOVID_92021(1).pdf
Dung lượng 0 b
Tải về

Thăm dò ý kiến

Bạn thích ngồi vị trí nào nhất khi đi tàu?