Hoạt động đơn vị

100% số cổ phần của Công ty VTĐS Sài Gòn được bán hết trong phiên đấu giá đầu tiên

16:30 | 07/12/2015

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, 100% số cổ phần của Công ty TNHH MTV Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã được bán hết trong phiên đấu giá chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), thu về hơn 72 tỷ đồng trong ngày 7/12/2015.

Theo đó, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn chào bán 7,21 triệu cổ phần với giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần. Có 20 nhà đầu tư đều là cá nhân trong nước đăng ký tham gia đấu giá với tổng số cổ phần đăng ký mua là 7,83 triệu cổ phần.

Kết quả, có 20 nhà đầu tư trúng giá với giá trúng cao nhất là 18.000 đồng/cổ phần, giá trúng thấp nhất là 10.000 đồng/cổ phần. Khối lượng đặt cao nhất là 7,21 triệu cổ phần, khối lượng đặt thấp nhất là 100 cổ phần. Như vậy, Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn đã bán hết toàn bộ số cổ phần chào bán, thu về 72,2 tỷ đồng.

Công ty Vận tải Đường sắt Sài Gòn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải đường sắt và các dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt.

Theo phương án cổ phần hóa, công ty có vốn điều lệ 503,1 tỷ đồng, tương ứng 50,31 triệu cổ phần. Trong đó, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nắm giữ 30,18 triệu cổ phần (tương ứng 60% vốn điều lệ), bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 5,7 triệu cổ phần (tương ứng 11,34% vốn điều lệ), bán cho nhà đầu tư chiến lược 7,21 triệu cổ phần (tương ứng 14,33% vốn điều lệ) và bán đầu giá công khai 7,21 triệu cổ phần (tương ứng 14,33% vốn điều lệ).

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào