Hoạt động đơn vị

Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất

16:48 | 09/01/2016

Ngày 8/1/2016, Công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu Hà Nội tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất. Tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Vũ Tá Tùng – Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN.

Năm 2015, dưới sự chỉ đạo của Bộ GTVT và Tổng công ty ĐSVN, Công ty Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội đã tiến hành chuyển đổi mô hình từ Công ty TNHH MTV sang mô hình Công ty Cổ phần, nhằm thay đổi mô hình quản trị theo hướng hiện đại, phù hợp với nền kinh tế thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng hiệu quả SXKD và thu nhập cho người lao động.

Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN Vũ Tá Tùng phát biểu tại đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Tổng giám đốc Tổng công ty ĐSVN Vũ Tá Tùng đánh giá cao những nỗ lực của Ban Lãnh đạo và CBCNV công ty trong quá trình xây dựng và hoàn thiện phương án cổ phần hóa. Tổng giám đốc hy vọng khi hoạt động theo mô hình mới, Công ty sẽ có nhiều biến chuyển tích cực trong công tác quản lý điều hành, thực hiện có hiệu quả hoạt động SXKD, làm chủ công nghệ mới, nâng cao năng lực, tăng sức cạnh tranh nhằm xây dựng thương hiệu của công ty.

Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội có vốn điều lệ 22,5 tỷ đồng, trong đó cổ phần Nhà nước chiếm 51%, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động và Công đoàn công ty chiếm 31,06% và 16,87% số cổ phần được bán đấu giá công khai.

Cổ đông Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội biểu quyết

100% cổ đông đã biểu quyết tán thành, thông qua điều lệ hoạt động của công ty, kế hoạch kinh doanh năm 2016 và định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 - 2018. Trong đó, Công ty sẽ tập trung đổi mới hệ thống quản trị doanh nghiệp với mục tiêu An toàn quản lý là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp; xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực có tay nghề cao nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty; tiếp tục mở rộng hoạt động SXKD sang các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa; tăng cường hợp tác với các chủ đầu tư, đặc biệt là các nhà thầu nước ngoài để nắm bắt cơ hội tham gia các dự án xây dựng KCHT ĐSQG, ĐS Đô thị có quy mô vừa và lớn… phấn đấu tăng doanh thu 10%/năm, thu nhập bình quân của người lao động tăng 7-10%/năm. 

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty CP TTTH ĐS Hà Nội. Hội đồng quản trị gồm 3 đồng chí là Lê Chí Hùng, Bùi Đình Sỹ, Nguyễn Xuân Phương; Ban Kiểm soát gồm 3 đồng chí là Đinh Anh Tuấn, Trương Tử Bình, Nguyễn Thu Huyền.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào