Khoa học - Công nghệ

 • Tiêu chuẩn cơ sở về thiết bị phòng vệ đường ngang
  13:45 | 05/08/2016
  Ngày 04/08/2016, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký Quyết định số 1113/QĐ-ĐS phê duyệt và công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01: 2016/VNR về thiết bị phòng vệ đường ngang. Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho các đường ngang cần chắn tự động, cần chắn bán tự động và dàn chắn bán tự động được xây dựng và vận hành trên các tuyến đường sắt quốc gia Việt Nam.
 • Xây dựng định mức phụ tùng vật tư cho sửa chữa các loại đầu máy
  15:54 | 28/07/2016
  Đề tài nghiên cứu của Th.S. Nguyễn Trọng Nghĩa - Ban Đầu máy - Toa xe, Tổng công ty ĐSVN. 
 • Hoạt động nhân ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18/5
  09:19 | 13/06/2016
   Nhằm tuyên truyền rộng rãi về các thành tựu KH&CN của các đơn vị và của Tổng công ty, biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ KH&CN; động viên thế hệ trẻ tham gia các hoạt động KH&CN, góp phần xây dựng và phát triển lực lượng KH&CN đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành Đường sắt, TCT Đường sắt việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoat động nhân ngày KH&CN năm 2016 đảm bảo các hoạt động diễn ra trong ngành hướng đến hiệu quả thiết thực phục vụ tốt các hoạt động của đơn vị.
 • Các giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với các tòa nhà và trụ sở làm việc
  14:10 | 07/06/2016
  Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả, những công trình dân dụng là các văn phòng, khách sạn, bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, dịch vụ, chung cư có tổng diện tích sàn từ 2500 m2 trở lên phải tuân thủ những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc khi thiết kế, xây dựng mới hoặc cải tạo.
 • Hoạt động KH&CN của Tổng công ty ĐSVN giai đoạn 2011 - 2015
  16:39 | 17/05/2016
  Với mục tiêu tập trung mọi tiềm lực để thực hiện tốt chiến lược, quy hoạch phát triển ngành GTVT đường sắt, nhằm tăng năng lực vận tải; tăng thị phần vận tải đáp ứng nhu cầu thị trường; nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, trong 5 năm qua (2011 - 2015), Tổng công ty ĐSVN đã thực hiện 11 đề tài cấp bộ và 141 đề tài, nhiệm vụ KHCN cấp Tổng công ty trong đó giá trị làm lợi bình quân 427 triệu/đề tài. Bên cạnh đó, các hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được cán bộ công nhân viên Tổng công ty tích cực hưởng ứng. Hàng năm có hàng ngàn sáng kiến, cải tiến được áp dụng tại các đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hợp lý hóa sản xuất. Chỉ riêng khối Cơ quan TCT ĐSVN đã có 872 sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa trong SXKD.
 • Tổng công ty ĐSVN đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng KHCN
  18:23 | 13/05/2016
  Đường sắt là loại hình vận tải ưu việt, có khả năng chuyên chở hành khách và hàng hóa khối lượng lớn, an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường. Trước yêu cầu đặt ra trong công cuộc tái cơ cấu, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Tổng công ty ĐSVN đã tập trung đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, coi đây là mũi nhọn đột phát nhằm tăng năng lực, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tăng thị phần vận tải.
 • Khái quát về công trình xử lý nước thải, các phương pháp xử lý nước thải cơ bản đang được áp dụng
  13:16 | 06/05/2016
  Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đường sắt, tránh bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định pháp luật, các đơn vị trong Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cần thiết đầu tư hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, có công nghệ phù hợp với chất lượng nước thải đầu vào và mức độ xử lý nước thải đầu ra. Do vậy, việc tìm hiểu các khái niệm ban đầu về công trình xử lý nước thải cũng như các phương pháp cơ bản để xử lý nước thải đạt yêu cầu là cần thiết.
 • Giới thiệu Quy định Quản lý Nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty ĐSVN
  13:07 | 06/05/2016
  Ngày 03/3/2016, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký Quyết định số 223/QĐ-ĐS ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào