Khoa học - Công nghệ

Báo cáo kết quả ứng dụng nghiên cứu đề tài đối với các đề tài đã thực hiện trong năm 2014

14:15 | 06/11/2015

Ngày 18/06/2015, Tổng Công ty đã có văn bản số 1617/ĐS-QTCN đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả ứng dụng nghiên cứu đề tài đối với các đề tài đã thực hiện trong năm 2014. Sau khi tập hợp, đã có 22/26 đề tài có ứng dựng (4 đề tài còn lại thì có 3 đề tài đã bảo vệ, nhưng chưa hoàn thiện được Báo cáo tổng kết đề tài, 1 đề tài vừa gia hạn sẽ bảo vệ trong tháng 9/2015).

Tệp đính kèm BC_HieuQua_UngDungDeTai_2014.docx
Dung lượng 65.8 Kb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135