Khoa học - Công nghệ

Đề tài nghiên cứu ứng dụng hệ thống PLC + Cảm biến phát hiện đoàn tàu thay thế cho mạch điện đường ray phát hiện điểm tại ga Hải Vân Nam Km771+550

08:17 | 29/10/2015

Nghiên cứu của DS. Kiều Đạt - Công ty TNHH MTV Thông tin tín hiệu ĐS Đà Nẵng

  1. Tính cấp thiết:

Trong ngành đường sắt nước ta hiện nay thiết bị đóng đường khu gian chủ yếu là dùng thiết bị đóng đường nửa tự động kiểu 64D-1A để phục vụ khai thác chạy tàu. Trong đó tại các cột tín hiệu vào ga có trang bị hệ thống mạch điện đường ray để xác định việc thông báo đoàn tàu bắt đầu được gửi ra khu gian hoặc đoàn tàu bắt đầu vào ga. Ga Hải Vân Nam Km771+550 thuộc khu đoạn đèo Hải Vân cũng sử dụng loại hình thiết bị nói trên với địa hình phức tạp, đường sắt có nhiều độ dốc và đường cong bán kính nhỏ, đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc quản lý duy tu hệ thống mạch điện đường ray, cụ thể là thường xuyên xảy ra hư hỏng các phụ kiện cách điện của mạch điện đường ray như: cách điện lòng mo, ống cách điện bu lông lập lách, tấm cách điện chữ I, khe hở mối nối ray không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật nên hay xảy ra trở ngại về mạch điện đường ray. Mặt khác tại khu vực lắp đặt mạch điện đường ray lại có độ dốc lớn và đường cong đã làm ảnh hưởng đến việc gia cố các ray hộ bánh và chống dịch chuyển cự ly đường của đơn vị quản lý cầu đường.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của sản xuất và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ mới, thì việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới để có giải pháp thay thế cho mạch điện đường ray hiện tại, nhằm tăng cường đảm bảo an toàn và giảm thiểu trở ngại thiết bị MĐĐR khi chạy tàu qua các khu vực đường cong có độ dốc lớn và bán kính nhỏ là rất cần thiết.

  1. Kết quả nghiên cứu:

Sau một thời gian nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề tài đã thiết kế và tiến hành lắp đặt xong hệ thống thiết bị ngày 14/11/2013  và đưa thiết bị vào chạy thử nghiệm kể từ ngày 10/12/2013.

Kết quả: Từ khi đưa hệ thống thiết bị vào chạy thử nghiệm tại ga Hải Vân Nam, thiết bị hoạt động tốt, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật và yêu cầu đề ra. Việc theo dõi hoạt động của thiết bị được tiến hành kiểm tra hàng ngày tại ga Hải Vân Nam và có nhận xét của đơn vị sử dụng. Đến ngày 23/01/2015 Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho phép đưa thiết bị ‘‘Hệ thống PLC+cảm biến phát hiện đoàn tàu thay thế cho mạch điện đường ray phát hiện điểm tại ga Hải Vân Nam Km771+550.Tuyến đường sắt thống nhất vào sử dụng chính thức để phục vụ chạy tàu (Quyết định số 46/QĐ-ĐS, ngày 19/01/2015).

  1. Khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế

+ Không sử dụng hệ thống cách điện cho MĐĐR (cách điện lòng mo, ống cách điện, cách điện chữ I, đệm đế ray) sẽ giảm thiểu việc trở ngại thiết bị đóng đường khu gian do hỏng hóc của MĐĐR gây ra.

+ Giảm chi phí vật tư thay thế đột xuất và chi phí nhân công trong việc phối hợp với đơn vị QLĐS sở tại để giải quyêt trở ngại về mạch điện đường ray.

+ Thuận lợi cho hệ Quản lý đường sắt trong công tác duy tu và gia cố đường sắt qua những đoạn đường cong, đảm báo an toàn chạy tàu.

+ Thiết bị lắp đặt đơn giản, thuận lợi cho công tác kiểm tra, thay thế, duy tu và bảo dưỡng.

          + Có thể ứng dụng và phát triển lắp đặt rộng rãi hệ thống PLC+ cảm biến từ SR-20 để thay thế  MĐĐR đóng đường nửa tự động cho các ga có thiết bị tín hiệu đèn màu-ghi hộp khóa điện, đặc biệt là các ga đèo dốc (ga Hải Vân Bắc, Hải Vân…):

- Đối với ga dùng loại hình thiết bị tín hiệu đèn màu-ghi hộp khóa điện TM-95: Sử dụng phương án điều khiển tại chỗ.

- Đối với ga dùng loại hình thiết bị tín hiệu đèn màu-ghi hộp khóa điện cấp nguồn tập trung TM-2001: Sử dụng phương án điều khiển tập trung.

  1. Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu:

Báo cáo thuyết minh và hồ sơ hoàn công đề tài được lưu giữ tại Ban Hợp tác Quốc tế & Khoa học Công nghệ, 118 Lê Duẩn, Hà Nội.

Số điện thoại liên hệ: 09.84591884

                                                                                 


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135