Khoa học - Công nghệ

Nghiên cứu, xây dựng Quy trình bảo dưỡng kỹ thuật các cấp, sửa chữa nhỏ Máy sàng nền đá ballast RM 74 BRU - Cộng hòa Áo

10:24 | 02/03/2016

Đề tài nghiên cứu của KS. Đỗ Xuân Thanh - Công ty Cổ phần Đường săt Thanh Hóa.

Năm 2015 Công ty Cổ phần ĐS Thanh Hóa đã thực hiện nghiên cứu đề tài KHCN cấp Tổng công tyNghiên cứu, xây dựng Quy trình bảo dưỡng kỹ thuật các cấp, sửa chữa nhỏ Máy sàng nền đá ballast RM 74 BRU-Cộng hòa Áo”. Ngày 28/01/2016 đề tài đã được hội đồng KHCN Tổng công ty Đường sắt Việt Nam nghiệm thu đánh giá kết quả vào loại:  Khá.

 1. Tính cấp thiết:

Công ty Cổ phần ĐS Thanh Hóa được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giao quản lý khai thác và sử dụng Máy sàng nền đá ballast loại RM74BRU thuộc dự án vốn vay ODA của Cộng hòa Áo từ năm 2010. Đây là loại máy thi công sử dụng công nghệ hoàn toàn mới, lần đầu tiên được đưa vào khai thác sử dụng trên các tuyến của đường sắt Việt Nam. Hiện tại, máy cũng chỉ đang mới có duy nhất 01 chiếc, có giá trị cao và là tài sản lớn của ngành đường sắt.

Trong thời gian qua, máy đã được triển khai hoạt động thi công trên các tuyến đường sắt rất tốt; thực hiện tổ chức thi công sàng đá phá cốt, cải tạo triệt để chất lượng nền đá ballast dưới đáy tà vẹt, đảm bảo nền đá ổn định, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt, phát huy hiệu quả mục tiêu của dự án.

Tuy nhiên, do yêu cầu điều kiện tình hình kinh tế, thực tế vận dụng, quản lý khai thác và thực trạng công tác tổ chức thi công máy của mỗi quốc gia nói chung và ở Việt Nam nói riêng cũng mang tính đặc thù rất khác nhau; Để đảm bảo cho Máy sàng nền đá ballast loại RM74BRU có thể đảm bảo hoạt động liên tục, đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ sản xuất được Tổng công ty ĐSVN giao, cần phải thực hiện duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng cho máy thường xuyên. Hiện tại, theo tài liệu của Hãng Plasser & Theurer (nhà sản xuất) đối với Máy sàng nền đá RM74BRU mới chỉ là hướng dẫn mang tính chung toàn cầu, chưa đưa vào qui chuẩn và chưa sát với thực tế trong điều kiện khai thác sử dụng tại Việt Nam.

Vì vậy, việc nghiên cứu xây dựng một Quy trình bảo dưỡng kỹ thuật các cấp đối với Máy sàng nền đá ballast loại RM74BRU, trong điều kiện thực tế của đường sắt Việt Nam, nhằm mục đích tiết kiệm chi phí, nâng cao tuổi thọ, khôi phục và duy trì tính năng kỹ thuật ban đầu của máy là một nhu cầu hết sức bức thiết.

 1. Kết quả nghiên cứu:

Sau thời gian nghiên cứu, khảo sát thực trạng quá trình quản lý, khai thác sử dụng, thực hiện thi công trên các tuyến đường sắt và công tác bảo dưỡng kỹ thuật máy sàng nền đá, đồng thời trên cơ sở hướng dẫn của nhà sản xuất. Ban Chủ nhiệm đề tài đã tiến hành xây dựng “Quy trình bảo dưỡng kỹ thuật các cấp máy sàng nền đá ballast loại RM 74 BRU” với nội dung như sau:

 • Quy định bắt buộc về an toàn khi thực hiện công tác bảo dưỡng kỹ thuật;
 • Bảo dưỡng máy sau 10h hoạt động
 • Bảo dưỡng máy sau 50h hoạt động
 • Bảo dưỡng máy sau 100h hoạt động
 • Bảo dưỡng máy sau 250h hoạt động                                                  
 • Bảo dưỡng máy sau 500h hoạt động
 • Bảo dưỡng máy sau 750h hoạt động                           
 • Bảo dưỡng máy sau 1000h hoạt động
 • Bảo dưỡng máy sau 2000h hoạt động
 • Quy định về bảo dưỡng các thiết bị chuyên biệt
 • Quy định về khắc phục sự cố, sữa chữa nhỏ các hư hỏng thường gặp trong quá trình sử dụng máy;       
 • Quy định về sử dụng các loại dầu, chất bôi trơn cho máy.

 1. Khả năng ứng dụng và hiệu quả kinh tế:

 Căn cứ Quy trình bảo dưỡng kỹ thuật các cấp, sửa chữa nhỏ Máy sàng nền đá ballast loại RM74BRU và các quy định hiện hành của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam; Trên cơ sở đó, Công ty quản lý khai thác và sử dụng máy tiến hành thực hiện xây dựng kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật các cấp, sửa chữa nhỏ máy;

Công ty triển khai tổ chức thực hiện công tác điều tra khảo sát thực tế cụ thể, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng kỹ thuật các cấp, sửa chữa đối với Máy sàng nền đá ballast trình cấp thẩm quyền phê duyệt; đồng thời làm cơ sở tiến hành tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, nghiệm thu.

Nội dung của đề tài đã cung cấp tương đối đầy đủ thông tin cho việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật các cấp, sửa chữa nhỏ Máy sàng nền đá, đồng thời đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn trong công tác quản lý khai thác và sử dụng máy.

Thông qua việc nghiên cứu xây dựng đề tài Khoa học công nghệ “Quy trình bảo dưỡng kỹ thuật các cấp, sửa chữa nhỏ Máy sàng nền đá ballast loại RM74BRU Cộng hòa Áo”. Đây là cơ sở pháp lý để công ty quản lý máy chủ động tổ chức triển khai thực hiện quy trình bảo dưỡng, sửa chữa; Từ đó, khi được áp dụng trên thực tế sẽ đảm bảo khôi phục và duy trì tính năng kỹ thuật ban đầu của máy, nâng cao tuổi thọ và tiết kiệm kinh phí đầu tư bảo dưỡng, sửa chữa. Đây cũng là yêu cầu đòi hỏi hết sức bức thiết và phù hợp tình hình thực tế thi công, khai thác và sử dụng máy trong điều kiện cụ thể của đường sắt Việt Nam.

 1. Địa chỉ lưu trữ kết quả nghiên cứu:

Hồ sơ và báo cáo thuyết minh đề tài được lưu giữ tại Ban Hợp tác Quốc tế & Khoa học Công nghệ, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Địa chỉ : Số 118 Lê Duẩn, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ:  04.38223650

Nguồn : Ban Hợp tác quốc tế & Khoa học công nghệ


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135