Khoa học - Công nghệ

Quy định Quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của Tổng công ty ĐSVN

10:42 | 05/04/2016

Quy định này quy định việc đề xuất, xác định, tuyển chọn, giao trực tiếp, phê duyệt, ký hợp đồng khoa học công nghệ (KHCN), tổ chức quản lý và đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng nguồn vốn khoa học công nghệ của Tổng công ty. Quy định này áp dụng đối với đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc đề xuất, xác định, tuyển chọn, phê duyệt, ký hợp đồng KHCN, tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ KHCN, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN của Tổng công ty ĐSVN.

Tệp đính kèm QuyDinh_HoatDong_KHCN(2018)_PhatHanh.rar
Dung lượng 3.7 Mb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135