Khoa học - Công nghệ

Tiêu chuẩn cơ sở về thiết bị phòng vệ đường ngang

13:45 | 05/08/2016

Ngày 04/08/2016, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam ký Quyết định số 1113/QĐ-ĐS phê duyệt và công bố Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01: 2016/VNR về thiết bị phòng vệ đường ngang. Tiêu chuẩn cơ sở này áp dụng cho các đường ngang cần chắn tự động, cần chắn bán tự động và dàn chắn bán tự động được xây dựng và vận hành trên các tuyến đường sắt quốc gia Việt Nam.

Tệp đính kèm tieuchuancosothietbiphongveduongngangtctdsvn.pdf
Dung lượng 23.8 Mb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135