Khoa học - Công nghệ

Xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN năm 2017

10:37 | 04/04/2016

Tổng công ty ĐSVN hướng dẫn các đơn vị tổ chức Xây dựng kế hoạch Khoa học và Công nghệ cấp Tổng công ty ĐSVN năm 2017 như sau:

Tệp đính kèm xaydungkehoachkh_cncaptongcongtydsvnnam2017.pdf
Dung lượng 51.7 Kb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135