Luật Đầu tư - Xây dựng

Nghị định số 136/2015/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

15:22 | 19/09/2016

Xem chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm 136-2015-ND-CP.pdf
Dung lượng 2.9 Mb
Tải về

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135