Thông báo

Thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá vật tư thu hồi

14:00 | 22/02/2021

Tổng công ty ĐSVN thông báo mời chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn thẩm định giá vật tư thu hồi.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vr.com.vn/application/modules/default/views/scripts/news/view.phtml on line 135