Thông báo

Thông báo nghỉ bù ngày giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4 và 1/5 năm 2016

09:46 | 06/04/2016

Do trong năm 2016, ngày giỗ Tổ Hùng Vương là thứ bảy, ngày 16/4/2016, ngày Giải phóng miền Nam 30/4 là thứ bảy, ngày Quốc tế lao động 1/5 là chủ nhật nên Tổng công ty ĐSVN thông báo thực hiện việc nghỉ bù những ngày lễ như sau:

Đối với các chức danh lao động thực hiện chế độ làm việc 40 giờ/tuần được nghỉ bù các ngày: thứ hai ngày 18/4/2016, thứ hai ngày 02/5/2016, thứ ba ngày 03/5/2016.

Đối với các chức danh lao động thực hiện chế độ làm việc 44 giờ/tuần được nghỉ bù: 01 buổi thứ hai ngày 18/4/2016, cả ngày thứ hai ngày 02/5/2016, 01 buổi thứ ba ngày 03/5/2016.

Đối với các chức danh lao động thực hiện chế độ làm việc 48 giờ/tuần được nghỉ bù thứ hai ngày 02/5/2016.

Riêng những chức danh lao động phải làm việc theo chế độ ban kíp, luân phiên làm việc trên tàu, trực lãnh đạo hay trực giải quyết công việc,… vẫn làm việc bình thường và được bố trí nghỉ bù trong tháng 4 hoặc tháng 5 năm 2016.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thông báo này để viên chức quản lý và người lao động đơn vị biết thực hiện.

Các công ty cổ phần góp vốn chi phối của Tổng công ty ĐSVN có thể vận dụng thông báo nghỉ bù này.

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào