Thông báo

Thông báo tuyển dụng lao động T11/2018

15:11 | 09/11/2018

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thực hiện tuyển dụng 02 lao động cho vị trí Kế toán tổng hợp và Quản lý tài chính Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế ĐS.  

 

Thôn tin chi tiết xem trong file đính kèm.

Tệp đính kèm VNR-TuyendungT112018.rar
Dung lượng 81.3 Kb
Tải về